Tartak Zakrzewice

Nowa dostawa drewna

Nowa dostawa drewna. To okazja, żeby powiedzieć kilka słów o surowcu, który kupujemy. Na zdjęciu jest drewno zwane potocznie drewnem tartacznym albo dłużycowym. W Lasach Państwowych drewno takie oznaczone jest jako klasa „W” (wielkowymiarowa- średnica takiego drewna w połowie długości musi mieć średnicę co najmniej 24 cm bez kory). Takie drewno pozyskiwane jest z drzewostanów sosnowych w wieku 80-100 lat. To gwarancja, że drewno jest dojrzałe, zdrowe i dzięki temu przydatne do produkcji trwałych elementów konstrukcyjnych.

W późniejszy wieku w drzewa często ulegają procesom chorobowym, pojawiają się choroby grzybowe i szkodniki owadzie, powodujące obniżenie wartości drewna. 

Kupując drewno z Lasów Państwowych mamy pełną gwarancję, że pochodzi ono z lasów, w których gospodarka leśna prowadzona jest na ekologicznych zasadach zapewniających trwałość lasów. Potwierdzają to liczne miedzynarodowe certyfikaty m.in  FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Pozyskiwany w taki sposób surowiec ma olbrzymią wartość. Drzewa, które wyrosły w litych drzewostanach szybko oczyszczają się z gałęzi. Przez to w odziomku takich drzew występuje największa strefa drewna bezsęcznego. To waśnie takie drewno nadaje się najlepiej do produkcji więźby dachowej, która przenosi duże naprężenia. Ograniczona liczba sęków powoduje, że struktura drewna jest jednolita i przez to odporna na trwale obciążenia. 

Zapraszamy do naszego Tartaku, gdzie można obejrzeć i zakupić elementy wykonane właśnie z takiego drewna.